Домейн Бойар

Домейн Бойар

Официална страница: http://www.domaineboyar.com/

“Домейн Бойар“е първият частен винопроизводител след промените през 1989 година. Компанията е основана през 1991 година, като осъществява дейността си едновременно в София и Лондон. За няколко години тя става водеща търговска фирма за търговия с български вина и има изключителен принос за популяризирането им на престижните пазари в Западна Европа, САЩ, Канада и Япония. Основни пазари, на които компанията е лидер в износа на качествено българско вино и днес са Великобритания, Бенелюкс, САЩ, Канада,